samarbejde

Samarbejde


Det er ikke nødvendigt at have en lægehenvisning for at opsøge kiropraktor i Danmark. Tilskuddet fra den offentlige sygesikring er det samme, uanset om man er henvist fra en læge eller ej.

Gennem årene har vi fået opbygget et fint og fornuftigt samarbejde med de praktiserende læger i Roskilde og omegn. Det betyder bl.a., at en meget stor del af vore patienter er henvist til os fra lægen, og det betyder, at vi ofte efter aftale med patienten sender informationer om undersøgelse og behandling til lægen.

I de tilfælde, hvor det er nødvendigt med flere og andre undersøgelser end dem, vi kan foretage på klinikken, kontakter vi lægen efter aftale med patienten, og videregiver de informationer og overvejelser, vi har vedr. den pågældende patient.

Det kan f.eks.være, at vores røntgenundersøgelse giver mistanke om knogleskørhed hos en person, som ikke er undersøgt for dette, og her er det jo en oplagt grund til at henvise til en osteoporoseklinik.

I de tilfælde, hvor en patient skal gennemgå et længerevarende genoptrænings-forløb, henviser vi til fysioterapeut, og vi videregiver her gerne de oplysninger og overvejelser, som kan være en hjælp for fysioterapeuten i planlægning af træningen. Vi modtager også henvisninger fra fysioterapeuter til vurdering og behandling.

Endelig har vi et fint forhold til sundhedsplejerskerne i lokalområdet, som ofte anbefaler babyer og større børn at få en kiropraktors vurdering af f.eks. en skæv ryg eller nakke.

Vedr. røntgenundersøgelser er det gældende praksis, at man så vidt muligt skal undgå dobbeltundersøgelser, og vi får ofte tilsendt røntgenundersøgelser fra sygehusene, hvis de er dækkende for problemet og af nyere dato.

Kiropraktorhuset Roar | Stændertorvet 2, 1. sal | 4000 Roskilde | tlf. 4637 1860 | kiropraktor@kirosk.dk