Hovedpine

Hovedpine


Når man har med hovedpinepatienter at gøre, får man det indtryk, at nogle mennesker meget nemt får hovedpine, og at andre får det sjældent eller aldrig. Den samme mængde spændinger i nakken kan hos én person give voldsom måske daglig hovedpine, og hos en anden giver det alene en fornemmelse af spændte muskler i nakken.
Her er beskrevet de hyppigste årsager til hovedpine. Meget ofte har en hovedpinepatient mere end én form for hovedpine, så symptomerne bliver en blanding af forskellige typer.

Spændingshovedpine
En trykkende hovedpine i tindingerne og over øjnene. Den kommer af spændinger i nakkemusklerne, og årsagen er ofte stress eller dårlige arbejdsstilinger. Kiropraktisk behandling har som regel god effekt på spændingshovedpine.

Cervicogen hovedpine
Cervicogen betyder: "stammende fra nakken", og der er tale om en hovedpine, som trækker fra nakken op i baghovedet og kan brede sig til resten af hovedet. Den skyldes spændte/låste led i nakken, og meget ofte har personer med cervicogen hovedpine også spændingshovedpine.

Migræne
En voldsom, borende smerte, som oftest kun sidder i den ene halvdel af hovedet. Den kan ledsages af synsforstyrrelser, kvalme, opkastning og overfølsomhed overfor lys og lyde. Som regel kan patienten ikke passe sine sædvanlige daglige aktiviteter, når der er migræne. Årsagen til migræne er ikke fuldstændig kendt, men man ved, at der er en ændret stofskifte i nerver ved et migræneanfald, og at blodkarrene til hjernen udvides og sammentrækkes under et anfald. Det er den generelle opfattelse blandt migræneforskere, at smerten og de øvrige symptomer hidrører herfra. Mange migrænepatienter har god effekt af migrænemedicin. Ofte har en migræniker også spændingshovedpine eller cervikogen hovedpine, og det kan have gavnlig effekt på hyppigheden af migræneanfaldene at behandle muskler og led i nakken.

Medicininduceret hovedpine
Gennem mange år har man vidst, at hovedpinepiller som f. eks. Panodil, Kodimagnyl og migrænemedicin kan give hovedpine som en bivirkning. Som noget forholdsvis nyt har undersøgelser vist, at et forbrug af hovedpinepiller på helt ned til 15 dage på en måned med stor sandsynlighed giver mere hovedpine frem for at lindre. Dette betyder naturligvis ikke, at hovedpinen grundlæggende skyldes medicin, men at den bliver forværret af hovedpinepillerne.

Kiropraktorhuset Roar| Stændertorvet 2, 1. sal | 4000 Roskilde | tlf. 4637 1860 | kiropraktor@kirosk.dk