iskias

Iskias


Iskias er en populær betegnelse for bensmerter og betyder ikke nødvendigvis tryk på iskiasnerven. Ca. 80 % af de smerter, der optræder i benet, er henført smerte fra enten ryg, bækken eller hofte. I sjældne tilfælde er der tale om tryk på nerven.

Discusprolaps
Ved discusprolaps er der en revne i en af de bruskskiver (discus), der ligger mellem hvirvlerne i ryggen og nakken. Den bløde kerne i midten af discus kan sive ud gennem revnen og derved komme til at irritere og trykke på den nerve, der netop passerer ud for discus. Ikke alle prolapser giver symptomer; faktisk har undersøgelser vist, at omkring 30% af alle over 40 år har en discusprolaps i lænden vist på MR-scanning uden at de mærker noget til det. Det typiske forløb for dem , der får smerter, strækker sig over 2-4 måneder.

Nerverne i den nederste del af lænden forgrener sig til benene, og discusprolaps i lænden kan derfor give smerter og summen i benet. Smerterne kan starte akut, men det er oftest sådan, at det starter med lændesmerter, og smerterne i benet kommer til og udvikler sig over tid, således at bensmerterne bliver væsentligt værre end lændesmerterne. Smerterne kan være voldsomme og have jagende karakter; nattesøvnen er ofte forstyrret. Ofte er det sådan, at hosten/nysen/grinen giver jag i lænden og/eller benet. Et vigtigt element i behandlingen af discusprolaps er smertedækning, og kiropraktoren vil i samråd med patienten tage kontakt til lægen om dette, hvis der er behov herfor. En betydningsfuld del af kiropraktorbehandling af discusprolaps er den såkaldte McKenzie-udredning og McKenzie-terapi.

Det er sjældent nødvendigt at operere for discusprolaps. En vigtig del af varetagelsen af prolapspatienter er den løbende vurdering af, om nervepåvirkningen udvikler sig i den rigtige retning, og hermed vurderingen af om operation kommer på tale.

Stenose
Discusprolaps forekommer sjældnere med alderen, men ældre personer kan henvende sig med smerter i ryg og ben, der minder meget om de smerter, der ses ved discusprolaps. Hos den ældre patient er der større sandsynlighed for, at disse smerter skyldes slidforandringer i ryggen. Med alderen bliver bruskskiverne tyndere, ledbåndene bliver tykkere og mere tilkalkede, og der kommer ofte små forkalkninger på ryghvirvlerne; alt dette bevirker, at der bliver mindre plads omkring rygmarven og nerverne fra denne; dette kaldes under ét for stenose. Et typisk tegn på én form for stenose er bensmerter under gang; patienten fortæller, at han/hun kan gå en bestemt distance, ofte kun få hundrede meter, hvorefter det er nødvendigt at stoppe op og bøje forover eller sidde lidt. Herefter svinder bensmerterne, og personen kan så igen gå en kort distance. I nogle tilfælde kan kiropraktorbehandling have god effekt på stenose. Det er naturligvis ikke muligt med kiropraktorbehandling at ændre på slidgigten i ryggen, men der kan ofte skabes bedre pladsforhold ved manuel behandling af de slidte led, så smerterne mindskes betydeligt. I de tilfælde, hvor konservativ (ikke kirurgisk) behandling ikke hjælper tilstrækkeligt, går man videre med kirurgisk vurdering, hvis patienten er indstillet herpå.

Piriformissyndrom
Piriformis er navnet på den pæreformede muskel i ballen, hvorunder iskiasnerven løber. I 20 % af tilfældene løber nerven igennem musklen, hvorfor der kan opstå iritation af nerven, hvis musklen er stram eller irriteret. Symptomerne er smerter i ballen trækkende ned på bagsiden af benet, som ofte forværres ved at sidde længe. En væsentlig del af behandling for piriformissyndrom er bestemte udspændingsøvelser til ballemusklerne.

Kiropraktorhuset Roar | Stændertorvet 2, 1. sal | 4000 Roskilde | tlf. 4637 1860 | kiropraktor@kirosk.dk