nakkesmerter

Nakkesmerter


Er en hypppig henvendelsesårsag hos kiropraktorer. Smerterne skyldes som regel en kombination af spændinger i nakkemusklerne og enten aflåste nakkeled eller en revne i en bruskskive(discus) i nakken. Ikke sjældent er der symptomer fra slitage/degeneration i nakken, som blander sig med generne fra aflåste led eller discuslidelse, og symptombilledet bliver derfor en blanding af de nedenfor beskrevne.

Hold i nakken
Smerter og stivhed i én eller flere bevægeretninger i nakken skyldes som regel, at et af de små facetled i nakken er låst fast. Det kan opstå ved fald/slag/andre uheld, ved lang tids forkert belastning eller ved en helt banal "forkert bevægelse". Ofte opstår nakkehold akut om natten, og skyldes da nok, at man har ligget for længe i samme stilling, så nakkens led bliver overbelastet i denne stilling, og ikke automatisk kan løsne sig igen. De milde tilfælde forsvinder af sig selv i løbet af få dage, men der er også tilfælde, hvor dette ikke sker, og hvor nakken bliver mere spændt og stiv over tid, fordi der tilkommer muskelspændinger og måske yderligere ledaflåsning i nakken.

I nogle tilfælde skyldes nakkeholdet, at der en revne i en bruskskive (diskus) i nakken, og dette kan udvikle sig til en diskusprolaps.

Discusprolaps / slidgigt i nakken
Ved discusprolaps er der en revne i en af de bruskskiver (discus), der ligger mellem hvirvlerne i ryggen og nakken. Den bløde kerne i midten af discus kan sive ud gennem revnen og derved komme til at irritere og trykke på den nerve, der netop passerer ud for discus. Ikke alle prolapser giver symptomer; faktisk har undersøgelser vist, at omkring 30% af alle over 40 år har en discusprolaps i lænden vist på MR-scanning uden at de mærker noget til det. Det typiske forløb for dem , der får smerter, strækker sig over 2-4 måneder.

Nerverne i den nederste del af nakken forsyner armene, og discusprolaps i nakken kan derfor give smerter og summen i armen. Smerterne kan starte akut, men det er oftest sådan, at det starter med nakkesmerter, og smerterne i armen kommer til og udvikler sig over tid, således at armsmerterne bliver væsentligt værre end nakkesmerterne. Smerterne kan være voldsomme og have jagende karakter; nattesøvnen er ofte forstyrret. Mange patienter med discusprolaps i nakken finder, at bestemte stillinger af nakken og armen, f.eks. armen løftet op over hovedet, giver lindring. Et vigtigt element i behandlingen af discusprolaps er smertedækning, og kiropraktoren vil i samråd med patienten tage kontakt til lægen om dette, hvis der er behov herfor. En betydningsfuld del af kiropraktorbehandling af discusprolaps er den såkaldte McKenzie- terapi.

Det er sjældent nødvendigt at operere for discusprolaps. En vigtig del af varetagelsen af prolapspatienter er den løbende vurdering af, om nervepåvirkningen udvikler sig i den rigtige retning, og hermed vurderingen af om operation skal overvejes.

I nakken er pladsforholdene trange, og slidgigt i nakken kan betyde, at der bliver betydelig mindre plads til nerverødderne, så selv en lille discusprolaps kan medføre mange smerter. I nogle tilfælde er det alene slidgigt i nakken, der giver nerverodstryk og dermed smerter i armen, i andre tilfælde er det alene discusprolaps, og i mange tilfælde er det en kombination af de to tilstande.

Muskelspændinger (myoser)
Spænding og smerter pga. uhensigtsmæssig sammentrækning af hele eller dele af en muskel. Smerterne er lokale omkring musklen, og der kan samtidig være såkaldt refererede smerter til andre dele af kroppen f.eks. hovedpine. Myoser skyldes langvarig forkert belastning af musklerne som ved dårlige arbejdsstillinger, overdreven brug af musklerne ved f.eks. sport, stress af den ene eller anden art, eller de opstår i forbindelse med nakkehold.

Holdningsrelaterede smerter
Dårlig holdning skyldes som regel en ubalance i musklerne i nakke/skulderregionen. Typisk ser man personen stå med fremskudt hovedstilling og en tendens til at synke sammen i resten a ryggen, hvorved skuldrene glider fremad. Den dårlige holdning er oftest lang tid om at dannes; udover medfødte forhold skyldes dårlig holdning ofte en kombination af dårlige arbejdsstillinger og for lidt eller forkert bevægelse. Symptomerne kommer langsomt snigende, og oftest er det hovedpine, nakkesmerter, smerter mellem skulderbladene og en diffus prikkende fornemmelse i armene til hænderne. Kiropraktisk behandling og holdningskorrigerende øvelser er effektivt overfor disse gener.

Piskesmæld/ whiplash
Den hyppigst forekommende form for piskesmældsulykker er biluheld med påkørsel bagfra.

Her bliver hovedet først kastet hurtigt bagover, derefter fremover, og pga. hovedets relativt store vægt i forhold til nakken bliver nakken udsat for vidt forskellige kraftpåvirkninger ved disse vidt forskellige uheld. Der er et meget bredt spektrum af sværhedsgrader af de nakkeskader, som følger piskesmældsulykker- lige fra milde, forbigående gener over længerevarende forløb med store gener og perioder med uarbejdsdygtighed til de allersværeste tilfælde, hvor der er sket brud på nakkehvirvler eller ledbånd.

De mest almindelige symptomer efter piskesmældsulykker er nakkesmerter, hovedpine, smerter til skulderregionen/armene, koncentrationsbesvær, svimmelhed.

Det er vigtigt med en meget grundig undersøgelse, og det er som ovenfor beskrevet ret forskellige skader, der findes hos disse patienter. Piskesmæld er ikke en diagnose men alene en beskrivelse af en bestemt type uheld, som kan medføre skader på nakken.

De alvorligere nakkeskader efter piskesmæld kan være langvarige og kræve stor tålmodighed af patienten. Det er som regel fornuftigt at have en tværfaglig tilgang til disse længerevarende forløb, dvs. at kiropraktor, læge og fysioterapeut samarbejder om behandlingen.

Kiropraktorhuset Roar | Stændertorvet 2, 1. sal | 4000 Roskilde | tlf. 4637 1860 | kiropraktor@kirosk.dk