ultralydsundersøgelse

Ultralydsundersøgelse


På baggrund af sygehistorien og den kliniske undersøgelse vurderes det, om der er behov for ultralydsundersøgelse.

Ultralydsundersøgelse er velegnet til at vurdere det bløde væv i bevægeapparatet. Særligt sener, ledbånd og muskler men også i et vist omfang nerver og blodkar.

Undersøgelsen anvendes både ved akutte skader og ved kronisk overbelastning i vævet, uanset om det er fra sport, arbejde eller fritid. Særligt ved smertetilstande i skulderen er ultralydsundersøgelse velegnet, men det benyttes tillige ved mange andre smertetilstande i bevægeapparatet.

Klinikken har benyttet ultralydsdiagnostik gennem en årrække og råder over en højkvalitet digital ultralydsskanner.

Med overenskomsten med sygesikringen pr. 1. oktober 2010 ydes der nu tilskud til ultralydsundersøgelser. Det er en forudsætning for tilskuddet, at kiropraktoren har gennemgået en formel uddannelse i ultralydsdiagnostik. Vores klinik opfylder dette uddannelseskrav.

Kiropraktorhuset Roar | Stændertorvet 2, 1. sal | 4000 Roskilde | tlf. 4637 1860 | kiropraktor@kirosk.dk