undersøgelse

Undersøgelse


Der bliver sat god tid af til undersøgelse, når du kommer første gang på klinikken.

Først og fremmest bliver der optaget en sygehistorie, hvor du fortæller om dine iagttagelser af generne, og kiropraktoren spørger ind til bestemte detaljer. Det er bl.a. væsentligt at vide omstændighederne ved symptomernes opståen, hvor indgribende smerterne er på arbejdsevne og på dagligdagen i øvrigt, og det er vigtigt at kende til evt. andre sygdomme, som kunne have sammenhæng med de aktuelle smerter.

På baggrund af sygehistorien undersøges den del af bevægeapparatet, som dit problem kan komme fra. For ryggens vedkommende vil det typisk være en grundig undersøgelse af ryggens bevægelighed i de forskellige retninger, og en afsøgning af, om der er en bevægeretning eller en stilling, som provokerer eller lindrer de kendte gener. Kiropraktoren søger hermed at spore sig ind på kilden til smerterne.

Hvis der er tegn på, at der kunne være tale om diskusprolaps, undersøges bl.a. følesans, reflekser og muskelkraft i arme eller ben. Ved nogle lidelser skal der suppleres med andre undersøgelser af nervesystemet eller af muskel- og skeletsystem, ved nogle lidelser suppleres eks. med blodtryksmåling.

Der er tilfælde, hvor røntgenundersøgelse eller ultralydsscanning kan være en betydningsfuld del af undersøgelsen, og begge undersøgelser kan foretages på klinikken. Se under røntgen og ultralydsscanning.

I de tilfælde hvor undersøgelsen ikke giver et fornuftigt svar på, hvad der er galt, kan det komme på tale, at der skal foretages undersøgelser gennem lægen. I disse tilfælde samarbejder kiropraktoren med din læge efter aftale med dig.

Der kan også være tilfælde, hvor der allerede er foretaget røntgenundersøgelse eller anden undersøgelse, som kiropraktoren kan indhente resultater fra efter aftale med patienten.

Kiropraktorhuset Roar | Stændertorvet 2, 1. sal | 4000 Roskilde | tlf. 4637 1860 | kiropraktor@kirosk.dk