kiropraktik

Kiropraktik


En kiropraktor er en autoriseret sundhedsperson, der beskæftiger sig med at undersøge, diagnosticere, forebygge og behandle smerter og nedsat funktion i muskler og led.

Man kan henvende sig direkte til en kiropraktor uden henvisning fra læge eller speciallæge. Kiropraktoren er uddannet - og forpligtet - til selvstændigt at undersøge og diagnosticere, hvori en lidelse består. Som en del af undersøgelsen kan på klinikken foretages røntgenundersøgelse og ultralydsundersøgelse, når det skønnes hensigtsmæssigt. I de tilfælde, hvor der er behov for yderligere undersøgelser, som ikke kan foretages på klinikken, samarbejder kiropraktoren med patientens praktiserende læge om henvisning til relevante undersøgelser.

Under menupunktet Symptomer til venstre, kan man læse mere om de lidelser, kiropraktorer typisk beskæftiger sig med.

Den offentlige sygesikring yder samme tilskud til kiropraktisk behandling uanset om patienten er henvist fra læge eller ej. Se mere under priser.


Uddannelsen

De danske kiropraktorer, som er uddannede før 1994, har læst i enten USA, Canada eller England. I 1994 startede den skandinaviske kiropraktoruddannelse på Syddansk Universitet, Odense. Den består af en 5-årig kandidatuddannelse, og efter denne skal kandidaten gennemgå et års turnustjeneste i praksis for at kunne praktisere selvstændigt.
Læs mere om uddannelsen her...

I kølvandet på etableringen af kiropraktoruddannelsen på Odense Universitet er der skabt et stort og internationalt højt respekteret forskningsmiljø, som beskæftiger sig med bevægeapparatslidelser, og hvor læger, kiropraktorer og fysioterapeuter arbejder.

Kiropraktorhuset Roar | Stændertorvet 2, 1. sal | 4000 Roskilde | tlf. 4637 1860 | kiropraktor@kirosk.dk