Velkommen til
Kiropraktorhuset ROAR i Roskilde

Kiropraktorklinikken har siden 1985 undersøgt og behandlet tusindvis af patienter fra Roskilde og opland.

Vi er en stor klinik, der huser 7 kiropraktorer, 2 fysioterapeuter og 4 sekretærer. Vi kan stort set altid tilbyde tid til nye patienter samme dag eller senest dagen efter.

Det har altid været vores ambition at være fagligt ”fremme i skoene” samtidig med, at vi bestræber os på at tilbyde et højt serviceniveau.

Vi nyder stor glæde af at have oparbejdet gode relationer til byens øvrige sundhedspersoner ikke mindst de praktiserende læger, sundhedsplejersker og fysioterapeuter.

Undersøgelse

Der bliver sat god tid af til undersøgelse, når du kommer første gang på klinikken.

Først og fremmest bliver der optaget en sygehistorie, hvor kiropraktoren eller fysioterapeuten spørger ind til dine gener. Det er bl.a. væsentligt at vide omstændighederne ved symptomernes opståen, hvor indgribende smerterne er på arbejdsevne og på dagligdagen.

Behandling

Behandling hos en kiropraktor eller fysioterapeut afhænger af patientens problem. For behandling af belastningsskader i bevægeapparatet er der tre centrale elementer, som er vigtige:

• Information/rådgivning
• Manuel behandling
• Øvelser/træning

Træning

Hos kiropraktorhuset Roar er det muligt at træne på hold med fysioterapeut Morten Thrane Hansen. Træning på hold aftales med din kiropraktor.

Træningen giver god opbygning af kroppen til at få styrket muskler og led. Øvelser og træning kan både anvendes som en del af et behandlingsforløb og som en forebyggende foranstaltning.

Symptomer

Smerter er langt den hyppigste årsag til at kiropraktorer og fysioterapeuter konsulteres.

Dårlig funktion af kroppens muskler og led (bevægeapparatet) kan medføre ret forskelligartede gener, og det er ikke altid sådan, at problemets årsag skal findes lige der, hvor det gør ondt. Dette skyldes rent mekaniske og anatomiske forhold, men det skyldes også ofte, at nervesystemet ikke altid præcist kan lokalisere, hvor en smertekilde er placeret i kroppen (såkaldt refereret smerte).

Efterhånden er der en stor viden om disse forhold i bevægeapparatet, og en grundig undersøgelse giver som regel en god rettesnor for, hvor smerterne kommer fra, og hvordan de bedst behandles.

Holdtræning hos Kiropraktorhuset ROAR

Hensyntagen

Pilatestræning i Roskilde hos Kiropraktorhuset Roar

Hensyntagen er et hold for dig, som fx. har stenose, slidgigt i hoften eller anden problemstilling, som gør at du har nogle bestemte hensyn, når du skal træne. I vil typisk være op til 4 deltagere, og der er fokus på din individuelle problemstilling.

Træningen involverer forskellige øvelser, hvor du bruger egen kropsvægt, elastikker, håndvægte eller kettlebells.

Reformer

Reformer i Roskilde hos Kiropraktorhuset Roar

Reformer pilates foregår på en specialdesignet maskine, en reformer. Reformeren er et helt unikt træningsredskab, som giver mulighed for at træne hele kroppen, enten generelt eller meget specifikt.

Reformer er for alle uanset alder, størrelse og træningstilstand. Vores hold er på maks. 4 personer, så der er god mulighed for individuel vejledning og hensyn.

SIT

Fysioflow træning hos kiropraktorhuset Roar

SIT står for Superviseret Individuel træning og er et hold hvor I typisk er 4-5 deltagere. Der er fokus på din individuelle problemstilling.

Træningen involverer forskellige øvelser, hvor du bruger egen kropsvægt, elastikker, håndvægte eller kettlebells.

Find os i hjertet af Roskilde

Adresse

Stændertorvet 2, 1. sal
4000 Roskilde

kiropraktor@kirosk.dk

Tidsbestilling

tlf. 46371860

Åbningstider

Mandag 8.00 – 18.00
Tirsdag 8.00 – 17.00
Onsdag 7.30 – 17.00
Torsdag 7.30 – 18.00
Fredag 8.00 – 14.30

Uddannelses – og forskningsklinik

Du vil kunne møde kiropraktorstuderende på klinikken. Klinikken modtager løbende kiropraktorstuderende fra Syddansk Universitet i korte klinikophold.
De studerende udfører ikke nogen selvstændige funktioner, men er blot observerende som “flue på væggen” – hvis du altså er indforstået med det.

Klinikken har ligeledes af flere omgange haft turnusassistenter tilknyttet.
En turnusassistent er en færdiguddannet kiropraktor fra Syddansk Universitet, som skal gennemgå et 1-årigt uddannelsesforløb i en etableret kiropraktorklinik.
Herefter opnår assistenten ret til selvstændigt virke af Sundhedsstyrelsen.
En turnusassistent udfører alle funktioner som kiropraktor selvstændigt – men under supervision.

Klinikken blev i 2009 del af et forskningsnetværk af ca. 20 kiropraktorklinikker, hvis formål er at øge vores viden om de lidelser, der behandles i kiropraktorpraksis.
Netværket af klinikker er knyttet til kiropraktorernes centrale forskningsenhed Kiropraktorernes Videnscenter (Kiroviden), som har til huse i Odense, og som er ansvarlig for projekterne.

Du vil derfor som patient måske blive spurgt, om du er villig til at deltage i et projekt. Det skal understreges, at det altid er frivilligt at deltage, og du vil nøje blive orienteret om, hvad projektet går ud på.