Er en hyppig henvendelsesårsag hos kiropraktorer. Smerterne skyldes som regel en kombination af spændinger i nakkemusklerne og enten aflåste nakkeled eller en revne i en bruskskive(discus) i nakken. Ikke sjældent er der symptomer fra slitage/degeneration i nakken, som blander sig med generne fra aflåste led eller discuslidelse, og symptombilledet bliver derfor en blanding af de nedenfor beskrevne.

Hold i nakken

Smerter og stivhed i én eller flere bevægeretninger i nakken skyldes som regel, at et af de små facetled i nakken er låst fast. Det kan opstå ved fald/slag/andre uheld, ved lang tids forkert belastning eller ved en helt banal “forkert bevægelse”. Ofte opstår nakkehold akut om natten, og skyldes da nok, at man har ligget for længe i samme stilling, så nakkens led bliver overbelastet i denne stilling, og ikke automatisk kan løsne sig igen. De milde tilfælde forsvinder af sig selv i løbet af få dage, men der er også tilfælde, hvor dette ikke sker, og hvor nakken bliver mere spændt og stiv over tid, fordi der tilkommer muskelspændinger og måske yderligere ledaflåsning i nakken.

I nogle tilfælde skyldes nakkeholdet, at der en revne i en bruskskive (diskus) i nakken, og dette kan udvikle sig til en diskusprolaps. Læs mere om diskusprolaps her.

Muskelspændinger (myoser)

Spænding og smerter pga. uhensigtsmæssig sammentrækning af hele eller dele af en muskel. Smerterne er lokale omkring musklen, og der kan samtidig være såkaldt refererede smerter til andre dele af kroppen f.eks. hovedpine. Myoser skyldes langvarig forkert belastning af musklerne som ved dårlige arbejdsstillinger, overdreven brug af musklerne ved f.eks. sport, stress af den ene eller anden art, eller de opstår i forbindelse med nakkehold.

Holdningsrelaterede smerter

Dårlig holdning skyldes som regel en ubalance i musklerne i nakke/skulderregionen. Typisk ser man personen stå med fremskudt hovedstilling og en tendens til at synke sammen i resten af ryggen, hvorved skuldrene glider fremad. Den dårlige holdning er oftest lang tid om at dannes; ud over medfødte forhold skyldes dårlig holdning ofte en kombination af dårlige arbejdsstillinger og for lidt eller forkert bevægelse. Symptomerne kommer langsomt snigende, og oftest er det hovedpine, nakkesmerter, smerter mellem skulderbladene og en diffus prikkende fornemmelse i armene til hænderne. Kiropraktisk behandling og holdningskorrigerende øvelser er effektivt overfor disse gener.

Piskesmæld/ whiplash

Den hyppigst forekommende form for piskesmældsulykker er biluheld med påkørsel bagfra.

Her bliver hovedet først kastet hurtigt bagover, derefter fremover, og pga. hovedets relativt store vægt i forhold til nakken bliver nakken udsat for vidt forskellige kraftpåvirkninger ved disse vidt forskellige uheld. Der er et meget bredt spektrum af sværhedsgrader af de nakkeskader, som følger piskesmældsulykker- lige fra milde, forbigående gener over længerevarende forløb med store gener og perioder med uarbejdsdygtighed til de allersværeste tilfælde, hvor der er sket brud på nakkehvirvler eller ledbånd.

De mest almindelige symptomer efter piskesmældsulykker er nakkesmerter, hovedpine, smerter til skulderregionen/armene, koncentrationsbesvær, svimmelhed.

Det er vigtigt med en meget grundig undersøgelse, og det er som ovenfor beskrevet ret forskellige skader, der findes hos disse patienter. Piskesmæld er ikke en diagnose men alene en beskrivelse af en bestemt type uheld, som kan medføre skader på nakken.

De alvorligere nakkeskader efter piskesmæld kan være langvarige og kræve stor tålmodighed af patienten. Det er som regel fornuftigt at have en tværfaglig tilgang til disse længerevarende forløb, dvs. at kiropraktor, læge og fysioterapeut samarbejder om behandlingen.