Smerter fra et hofteled er almindeligvis lokaliseret foran i lysken ofte med ledsagende gener ned på forsiden af låret mod knæet. Kun sjældent forekommer der alene smerter i ballen ved hoftesmerter. Hvis man har smerter i ballen, er det langt mere sandsynligt, at man har et problem i lænden.
De hoftegener, som patienter hyppigst opsøger kiropraktorer med er:

Slidgigt

Ved slidgigt er der netop som ovenfor beskrevet smerter i lysken trækkende ned på forsiden af låret mod knæet. Til tider kan smerter i knæet være det allerførste symptom på slidgigt i hoften.
Man har typisk haltende gang og er specielt besværet ved at komme i gang efter sidden og liggen – og så igen ved at gå langt. Diagnosen får man mistanke om på baggrund af sygehistorien og undersøgelsen af patienten, som er præget af begrænsning af den naturlige bevægelighed i hoften.
Diagnosen stilles endeligt ved hjælp af billeddiagnostik.
Forløbet af slidgigt i en hofte er meget varierende. Ofte er der vekslende perioder med henholdsvis ro og opblussen i symptomerne. Over tid – oftest år – vil tilstanden dog langsomt forværres, og for mange ender det med en operation. Inden da er det imidlertid fornuftigt at forsøge at fastholde og om muligt forbedre funktionen af selve hofteleddet, men også af led og muskler i nærheden af hoften.
I den forbindelse vil man typisk anvende ledmobilisering og et individuelt tilpasset øvelses/træningsprogram.

Der findes et særligt tilrettelagt træningskoncept for personer med let til moderat slidgigt i hofte og knæ. Konceptet hedder GLA:D® (Godt Liv med Artrose i Danmark). Roskilde Kommune tilbyder det til sine borgere. Også enkelte fysioterapiklinikker tilbyder det. På hjemmesiden www.GLAID.dk, kan man se mere om konceptet og finde træningssteder.

Indeklemning

Indeklemnings-syndrom i hoften er en fælles betegnelse for forskellige tilstande, hvor væv kan komme i klemme på grund af dårlige pladsforhold mellem kuglen og skålen i hofteleddet. Tilstanden kan føre til slidgigt i hoften i en ung alder.
Mistanke til dette får man, hvis en person er besværet ved særlige bevægeretninger i hofteleddet.
Røntgen – og ultralydsundersøgelse kan understøtte mistanken om diagnosen, men til tider skal der mere moderne billeddiagnostiske undersøgelser til.
Operation foretages i nogle tilfælde, men i lighed med slidgigt vil ledmobilisering og tilpassede øvelser være førstevalg af behandling.

Slimsækbetændelse

Forskellige steder i hofteregionen findes der såkaldte slimsække.
Undertiden kan de blive betændte og smertefulde.
Et hyppigt sted er på lårbenets yderste knoglefremspring. Det gør lokalt ondt ved tryk, eksempelvis ved at ligge på siden i sengen. Ultralydsundersøgelse vil ofte kunne bekræfte diagnosen.
Det går som regel over af sig selv, men ofte er det nyttigt at lave øvelser til regionen. Ved særlige hårdnakkede tilfælde kan det være nødvendigt at anlægge en blokade med binyrebarkhormon.

Lyskesmerter

Smerter i lysken skyldes oftest overbelastning af musklerne eller senerne til de muskler, der fører låret indad.
Der oftest tale om en sportsskade fra en sportsgren, der er præget af hurtige ryk og retningsskift som f.eks. fodbold og ishockey. Diagnosen er som regel nem at stille, idet udspænding og bevægelse mod modstand til musklen gør ondt. Undertiden kan ultralydsundersøgelse være nyttig.
Behandlingen er aflastning og et individuelt tilpasset øvelsesprogram.