Impingement/ indeklemnings-syndrom

Der er smerter i skulderen og som regel et stykke ned i overarmen; ofte er det værst i overarmen.

Der kan være konstante smerter, men smerterne er værst ved bevægelser af armen, og der kan være meget begrænset bevægelighed af skulderen pga. smerterne. Smerterne opstår, idet enten en slimsæk eller en sene kommer i klemme under den bestemte del af skulderbladet, som nærmest danner loft i skulderleddet, heraf navnet indeklemningssyndrom. Ultralydsundersøgelse er en rigtig god undersøgelse til klarlægning af, hvilket væv, der kommer i klemme.

Problemet kan opstå efter længere tids arbejde med løftede arme, hvorved slimsækken eller en sene kan blive lettere irriteret og derved hæve op. Når dette først er sket, bliver det hævede væv hurtigere irriteret, og en langvarig “ond cirkel” kan være startet. En anden hyppig årsag til indeklemning er muskulær ubalance af skuldermusklerne som f.eks. efter fald/slag til skulderen eller efter overbelastning af skuldermusklerne, hvorefter pladsforholdene i leddet kan blive forringede. Dette betyder igen, at slimsæk og sener irriteres/klemmes ved bevægelser af skulderen.

Manuel behandling og træning kan være effektivt overfor indeklemningssyndrom. Ultralydsvejledt injektion af det hævede væv kan være påkrævet for at bryde den onde cirkel af vævsirritation.

Rotator cuff læsion

Hvis der sker en skade på en af skuldersenerne, hvor hele eller dele af senen brister, kaldes det en rotator cuff læsion. Det giver smerter meget lig smerterne ved indeklemningssyndrom, og der kan afhængig af læsionens størrelse være nedsat kraft ved bestemte bevægelser af skulderen. Det kan opstå akut ved kraftigt slag eller træk til skulderen, men hyppigst ses det hos patienter, som i årevis har haft arbejde med løftede arme f.eks. frisører. Jo ældre personen er, desto mindre slag/kraft skal der til for at denne seneskade sker. I nogle tilfælde skal patienten vurderes kirurgisk og operation kan komme på tale. I andre tilfælde er vedholdende træning effektivt.

En grundig undersøgelse inkl. ultralydsundersøgelse og i nogle tilfælde røntgen er afgørende for den rette diagnose.

Slidgigt

Slidgigt i skulderleddet er ikke et helt sjældent problem. Der kan være slidgigt i det store skulderled mellem overarmen og skulderbladet eller der kan være slidgigt i det såkaldte acromio-claviculær-led (leddet mellem kraveben og skulderblad). Symptomerne er nedsat bevægelighed og smerter i skulderen og et stykke nedad i overarmen. Røntgenundersøgelse er den bedste undersøgelse til klarlægning af om der er tale om slidgigt.

Frossen skulder (adhesiv capsulit)

Årsagen til frossen skulder er stadig ukendt, men symptomerne menes at skyldes en irritationstilstand i skulderens ledkapsel. Kapslen trækker sig sammen, hvorved man får de karakteristiske symptomer med nedsat bevægelighed og smerte i skulderen, når armen føres op over hovedet eller om bag på ryggen. Bevægeligheden er typisk begrænset i alle retninger. Dagligdags gøremål, såsom at klæde sig af og på samt at vaske hår, kan ofte være besværet. Tilstanden går over af sig selv, men kan strække sig fra måneder til år.