velkommen

Velkommen til kiropraktor i Roskilde


Kiropraktorklinikken har siden 1985 undersøgt og behandlet tusindvis af patienter fra Roskilde og opland.

Det har altid været vores ambition at være fagligt ”fremme i skoene” samtidig med, at vi bestræber os på at tilbyde et højt serviceniveau.

Vi nyder stor glæde af at have oparbejdet gode relationer til byens øvrige sundhedspersoner ikke mindst de praktiserende læger og fysioterapeuter.

Her på hjemmesiden vil du få en fornemmelse af, hvornår det kunne være fornuftigt at opsøge os, og hvad vi tilbyder til patienter på klinikken.

God fornøjelse


Beskyttelse af persondata
Fra den 25. maj 2018 træder en ny persondataforordning fra EU i kraft. Den betyder blandt andet, at der skal være større gennemsigtighed i forhold til de data forskellige virksomheder opbevarer om dig. Du kan læse mere om hvilke data, vi opbevarer og hvordan vi håndterer dem her: Persondatapolitik

Uddannelses - og forskningsklinik
Du vil kunne møde kiropraktorstuderende på klinikken. Klinikken modtager løbende kiropraktorstuderende fra Syddansk Universitet i korte klinikophold.
De studerende udfører ikke nogen selvstændige funktioner, men er blot observerende som "flue på væggen" - hvis du altså er indforstået med det.

Klinikken har ligeledes af flere omgange haft turnusassistenter tilknyttet.
En turnusassistent er en færdiguddannet kiropraktor fra Syddansk Universitet, som skal gennemgå et 1-årigt uddannelsesforløb i en etableret kiropraktorklinik.
Herefter opnår assistenten ret til selvstændigt virke af Sundhedsstyrelsen.
En turnusassistent udfører alle funktioner som kiropraktor selvstændigt – men under supervision.

Klinikken blev i 2009 del af et nyetableret forskningsnetværk af 20 kiropraktorklinikker, hvis formål er at øge vores viden om de lidelser, der behandles i kiropraktorpraksis.
Netværket af klinikker er knyttet til kiropraktorernes centrale forskningsenhed NIKKB (Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik), som har til huse i Odense, og som er ansvarlig for projekterne.

Du vil derfor som patient måske blive spurgt, om du er villig til at deltage i et projekt. Det skal understreges, at det altid er frivilligt at deltage, og du vil nøje blive orienteret om, hvad projektet går ud på.

Kiropraktorhuset Roar | Stændertorvet 2, 1. sal | 4000 Roskilde | tlf. 4637 1860 | kiropraktor@kirosk.dk