Kvalitet og tilfredshed

Feedback

Din mening er meget vigtig for os. Vi sætter stor pris på tilbagemeldinger og vil gerne opfordre dig til at fortælle om din oplevelse hos os enten mundtligt til vores behandlere eller sekretærer eller skriftligt til vores ris&ros kasse, som findes hos sekretæren. Alle tilbagemeldinger vil blive behandlet seriøst.

Anmeldelser

Har du lyst til at dele dine oplevelser med andre, vil vi sætte stor pris på en anmeldelse på Google. Det hjælper andre til bedre, at kunne finde os. Du skal selvfølgelig også være velkommen til at skrive om dit besøg på andre sociale medier, men vi har ikke en officiel Facebook-side, da vi mener at der kan være problemer med håndtering af dine personlige helbredsoplysninger på en sådan side.

Tilfredshedsundersøgelser

Vi gennemfører årligt en patienttilfredshedsundersøgelse bestående af et spørgeskema, der udfyldes i forbindelse med dit besøg på klinikken. Besvarelserne bruges som et redskab til kvalitetsudvikling og forbedringer.

Akkreditering

Klinikken har opnået akkreditering fra IKAS efter Den Danske Kvalitetsmodel i foråret 2019

Billede af akkrediteringsbevis

Offentlige klagemuligheder

Hvis du føler dig fejlbehandlet, er det en god ide at tage kontakt til din behandler. Ønsker du at indgive en offentlig klage, er der 3 muligheder:

Styrelsen for patientklager 
Behandler klager fra patienter over den sundhedsfaglige behandling og brud på dine rettigheder som patient.

Patienterstatningen
Her har man som patient mulighed for at søge erstatning, hvis man er kommet til skade i forbindelse med behandling og undersøgelser i sundhedsvæsenet.

Utilsigtede hændelser
En begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Det kan fx være problemer med teknisk udstyr, fejl i arbejdsrutiner eller kommunikation. Rapportering af utilsigtede hændelser foregår som et landsdækkende rapporteringssystem for at øge læring på det pågældende behandlingssted og i sundhedsvæsenet generelt. Det er som oftest din behandler, der indrapporterer hændelsen, men du har også mulighed for selv at gøre det.