armsmerter

Armsmerter


Smerter, snurren, prikken eller summen i armen kommer enten fra et problem i nakken eller fra et problem i selve armen.

Musearm
Symptomerne er smerter og snurrende fornemmelser i hånden og armen; der kan være gener, der trækker hele vejen op i skulderområdet og nakken. Årsagen er ensidige arbejdsstillinger som f.eks. megen musearbejde. Det er derfor vigtigt at få gennemgået arbejdspladsens indretning: stol, bord, computer etc. samt muligheder for ændrede arbejdsfunktoner, så der bliver daglige variationer i arbejdsstillingerne.

Discusprolaps / slidgigt i nakken
Ved discusprolaps er der en revne i en af de bruskskiver (discus), der ligger mellem hvirvlerne i ryggen og nakken. Den bløde kerne i midten af discus kan sive ud gennem revnen og derved komme til at irritere og trykke på den nerve, der netop passerer ud for discus. Ikke alle prolapser giver symptomer; faktisk har undersøgelser vist, at omkring 30 % af alle over 40 år har en discusprolaps i lænden vist på MR-scanning, uden at de mærker noget til det. Det typiske forløb for dem, der får smerter, strækker sig over 2-4 måneder.

Nerverne i den nederste del af nakken forsyner armene, og discusprolaps i nakken kan derfor give smerter og summen i armen. Smerterne kan starte akut, men det er oftest sådan, at det starter med nakkesmerter, og smerterne i armen kommer til og udvikler sig over tid, således at armsmerterne bliver væsentligt værre end nakkesmerterne. Smerterne kan være voldsomme og have jagende karakter; nattesøvnen er ofte forstyrret. Mange patienter med discusprolaps i nakken finder, at bestemte stillinger af nakken og armen, f.eks. armen løftet op over hovedet, giver lindring. Et vigtigt element i behandlingen af discusprolaps er smertedækning, og kiropraktoren vil i samråd med patienten tage kontakt til lægen om dette, hvis der er behov herfor. En betydningsfuld del af kiropraktorbehandling af discusprolaps er den såkaldte McKenzie-terapi.

Det er sjældent nødvendigt at operere for discusprolaps. En vigtig del af varetagelsen af prolapspatienter er den løbende vurdering af, om nervepåvirkningen udvikler sig i den rigtige retning, og hermed vurderingen af om operation skal overvejes.

I nakken er pladsforholdene trange, og slidgigt i nakken kan betyde, at der bliver betydelig mindre plads til nerverødderne, så selv en lille discusprolaps kan medføre mange smerter. I nogle tilfælde er det alene slidgigt i nakken, der giver nerverodstryk og dermed smerter i armen, i andre tilfælde er det alene discusprolaps, og i mange tilfælde er det en kombination af de to tilstande.

Muskelspændinger (myoser)
Spænding og smerter pga. uhensigtsmæssig sammentrækning af dele af eller hele musklen. Smerterne er lokale omkring musklen, og der kan samtidig være såkaldt refererede smerter til andre dele af kroppen. Myoser skyldes langvarig forkert belastning af musklerne f.eks. pga. dårlige arbejdsstillinger, stress af den ene eller anden art eller de opstår i forbindelse med nakkehold.

Nervetryk i armen
Prikkende og sovende fornemmelse i underarm og/eller i fingrene kan skyldes tryk på nerven flere forskellige steder i armen. Ofte er det, hvor nerven skal passere under eller i mellem muskler/ledbånd, idet en spændt muskelbug eller irritation i vævet således komprimerer nerven (eksempel på diagnose: carpal tunnel syndrom). Årsagen til tilstanden kan bl.a. være ensidige gentagne bevægelse af underarmen eller ved vedvarende tryk/ traume mod arm eller håndled.
I nogle tilfælde kan kirurgi være nødvendigt.

Tennisalbue
Der er smerter på ydersiden af overarmsknoglen lige over albueleddet, og det gør som regel ondt nedad i underamen ved brug af armen som f.eks. ved at hælde kaffe op. I nogle tilfælde er der også smerter, når armen er i ro. Symptomerne stammer fra en senetilhæftning på knoglen, og det menes at opstå ved hyppig gentagen belastning af underarmen. I de fleste tilfælde er årsagen en anden end tennis. Som regel er en kombination af øvelser og udspænding af muskler en virksom behandling.

Golfalbue
Dette er samme tilstand som beskrevet for "tennisalbue". Smerternes lokalisation er dog anderledes, da irritationstilstanden forekommer i senevævet på indersiden af albuen i stedet for ydersiden. Ved udførelse af et slag i golf aktiveres disse muskler til sidst i bevægelsen, heraf navnet golfalbue. Typisk er årsagen til symptomerne en anden end golf.

Kiropraktorhuset Roar | Stændertorvet 2, 1. sal | 4000 Roskilde | tlf. 4637 1860 | kiropraktor@kirosk.dk