Billede af en røntgenundersøgelse

Til henvisere af billeddiagnostik

Hos Kiropraktorhuset Roar er det muligt at få foretaget røntgenundersøgelse og ultralydsskanning af patienter. Dette kan udover ved klinikkens egne patienter, kun foregå efter forudgående aftale om henvisningsret. Har du som sundhedsfaglig  person/klinik et ønske om at indgå en aftale om henvisning til billeddiagnostik hos Kiropraktorhuset Roar, er du meget velkommen til at kontakte os. Henvisningen kan sendes elektronisk via Refhost, på vores EDI-nr. 5790000227716, som sikker-mail eller pr. post. Patienten skal selv ringe og bestille tid i klinikken, og oplyse at vedkommende er henvist til billeddiagnostik, samt hvem henviseren er.

Inden en henvisning foretages skal følgende nøje overvejes:

 • Er der indikation for undersøgelsen?
 • Hvad forventes der af resultat af undersøgelsen?
 • Bidrager undersøgelsen med viden, som ikke kan frembringes på andre måder?
 • Kunne det fx være mere relevant med ultralydsskanning eller MR-skanning i stedet for røntgenundersøgelse?

På henvisningen skal følgende fremgå:

 • Hvilken undersøgelse ønskes udført, og hvilke symptomer ligger til grund for dette valg?
 • Hvilken indikation(er) er der for undersøgelsen?
 • Er patienten gravid?
 • Har patienten fået foretaget billeddiagnostik for samme problemstilling tidligere? Er der foretaget røntgen af samme område inden for de sidste 5 år?

Patientdoser (middeldosis) ved konventionel røntgenundersøgelse

 • Bækken med begge hofteled (frontalplan) – 1,3 mSv
 • Columna cervikalis (flere projektioner) – 0,21 mSv
 • Columna Thorakalis – 0,57 mSv
 • Columna Lumbosakralis – 0,86 mSv
 • Hofteled – 0,85 mSv
 • Skulderled – 0,15 mSv
 • Femur – 0,32 mSv
 • Albueled – 0,0029 mSv