Til lægen

I Kiropraktorhuset Roar prioriterer vi samarbejde med de praktiserende læger højt. Gennem årene har vi fået opbygget mange gensidige respektfulde samarbejdsrelationer med praktiserende læger i lokalområdet.

Henvisning til kiropraktor

Sygesikringen giver tilskud til kiropraktorbehandling uden henvisning fra egen læge, på samme måde som hvis man går til privatpraktiserende tandlæge, ørelæge eller øjenlæge. Der foreligger således ikke et formelt krav om lægehenvisning til kiropraktor.

Når det er relevant, sætter vi naturligvis pris på nogle informationer om den patient, du som praktiserende læge henviser til os. I Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF) kan Kiropraktor vælges som speciale under Speciallægehenvisning. Såfremt du vælger anden elektronisk kommunikationsvej er vores EAN nr. 5790000227716.

Kommunikation fra os til jer

For ikke unødigt at overbebyrde hverken jer eller os, har vi besluttet os for en række situationer, hvor vi som udgangspunkt kommunikerer til jer. Det vil være hvis:

 • Der foreligger en skriftlig henvisning fra jer
 • Patienten er i et langvarigt, svært forløb
 • Patienten risikerer længerevarende sygefravær
 • Patienten er i pakkeforløb ved nerverodspåvirkning i lænd eller nakke (prolaps) eller ved lumbal stenose
 • Patienten har fået foretaget ultralydsskanning eller røntgenundersøgelse her i klinikken, hvor beskrivelsen fremsendes
 • Patienten har brug for vurdering i forhold til medicinsk smertedækning
 • Patienten har brug for yderligere udredning i jeres regi
 • Patienten bliver af os henvist til RTG, MR, UL eller CT-skanning
 • Patienten bliver af os henvist til rygkirurgisk vurdering

Herudover er du naturligvis velkommen til at kontakte klinikken, hvis du ønsker oplysninger om et patientforløb.

Hvilke rettigheder har en kiropraktor

Vi oplever, at patienter, læge og andre ikke altid ved, hvilke rettigheder en kiropraktor har. Listen nedenfor er ikke udtømmende men kan give et overblik over, hvad vi har mulighed for:

En kiropraktor kan:

 • Tage patienter i behandling med sygesikringstilskud uden henvisning fra egen læge
 • Selvstændigt foretage og fortolke røntgenundersøgelser. Vi har moderne digitalt røntgenudstyr på klinikken.
 • Foretage ultralydsskanning inden for det muskuloskeletale område med tilskud fra sygesikringen. Klinikken råder over moderne ultralydsskanner.
 • Henvise til MR-/CT-skanning af alle muskuloskeletale regioner inkl. ekstremiteter på et af regionens sygehuse.
 • Henvise til røntgen-/ultralydsundersøgelse på et af regionens sygehuse.
 • Henvise til rygkirurgisk vurdering på Køge Sygehus
 • Henvise til rygambulatorierne på et af regionens sygehuse
 • Henvise til DEXA-skanning på Køge Sygehus
 • Henvise til regionens akutvisitation ved akut behov for tilsyn eksempelvis ved cauda equina påvirkning